بلاگ من

بلاگ من مثل اون دوست قدیمی ای می‌مونه که هروقت دلم از عالم و آدم می‌گیره میام براش درد و دل کنم. کسی که درمقابل وراجی های من فقط سکوت می‌کنه و می‌شنوه. نصیحت نمی‌کنه، پاسخ نمی‌ده، حتا همدردی هم نمی‌کنه. این چیزیه که بهم آرامش می‌ده! باید بیشتر بیام سمتش، اینجا از قضاوت کردن خبری نیست...

#خودگویه